Friday, 13 February 2015

Алиса

Височина 37 см.

"— Коя си ти? — измърмори Гъсеницата. Това съвсем не предразполагаше към разговор и Алиса отговори доста свенливо:
— Не...не зная сега, госпожо... зная само коя бях, когато станах тази сутрин, но струва ми се, че оттогава съм се изменила вече няколко пъти...
— Какво искаш да кажеш? — рече строго Гъсеницата. — Обясни се!
— Себе си, боя се, не мога да обясня, госпожо — каза Алиса, — защото, виждате ли, аз не съм аз!
— Не виждам! — рече Гъсеницата.
— Боя се, че не мога да се изразя по-ясно — отговори много учтиво Алиса, — защото аз сама не го разбирам. Да бъдеш в един ден ту голяма, ту малка е доста объркващо."

No comments:

Post a Comment